Lonka Architektura

konkurs-sarp-miechow-przebudowa-centrum-miechowa-kolodziej-lonka-w4

Konkurs SARP -Przebudowa Centrum Miechowa

Typ: Użyteczność publiczna
Rok: 2023
Lokalizacja: Miechów
Powierzchnia: 27 731,00 m²
Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Miechowie

Konkurs SARP - Przebudowa Centrum Miechowa

Konkurs SARP nr 1047 na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy Centrum Miechowa

Praca zespołowa, skład autorski: arch. Jacek Kołodziej, arch. Kamila Lonka.

Rynek – niwelacja terenu + zielona enklawa

Głównym założeniem koncepcji jest niwelacja terenu w obszarze Rynku. Obecnie teren Rynku wyraźnie podnosi się w kierunku południowym, co negatywnie wpływa na jego funkcjonalność. Różnica rzędnych wysokościowych w osi północ – południe wynosi ponad 4 metry. 'Wcinając’ się w plac od strony północnej, poprzez lokalne obniżenie uzyskujemy równą płaszczyznę, będącą odpowiednią sceną dla miejskich interakcji. 

Nowe założenie dzieli się na część reprezentacyjną – prostokątny plac wokół pomnika ze zintegrowaną w podłożu fontanną, oraz przestrzeń rekreacyjną wśród niskiej zieleni, posiadającą zacienienie nowo nasadzonych drzew. Całość obniżenia stanowi 'enklawę’,odizolowaną zielenią i ukształtowaniem terenu od zwykłej komunikacji pieszej wokół Rynku, oraz komunikacji kołowej przewidzianej wyłącznie po stronie zachodniej. Przestrzeń otaczająca 'enklawę’ składa się z kaskadowo ułożonych zielonych półek i drzew, które zapewniają cień, jednocześnie tworząc kompozycyjną ramę. Nawierzchnia 'enklawy’ jest wodoprzepuszczalna i wykonana z ubitego kruszywa. Nawierzchnia w pozostałej części Rynku to kostka brukowa. Dominantą części reprezentacyjnej jest Pomnik z Orłem. To na niego skierowane są ścieżki części rekreacyjnej. Wychodząc naprzeciw patriotycznemu charakterowi tego miejsca na osi pomnika znajduje się najważniejsza aleja o szerokości 10 metrów. Mogłyby nią przechodzić uroczyste pochody. Od południa plac skomunikowany jest schodami, które 'zapraszająco’ zwężają się ku dołowi. Schody posiadają zintegrowane siedziska.

Układ drogowy

Obecnie Rynek w Miechowie to duże rondo dla samochodów. Samochód jest podmiotem tej przestrzeni. Zgodnie z globalnymi trendami, oraz opiniami mieszkańców Miechowa proponowana koncepcja odwraca taki stan rzeczy – pieszy jest najważniejszy. Kropka. Aby nie destabilizować miejskiego układu komunikacji samochodowej po zachodniej stronie przewidziana jest jednokierunkowa (z północy na południe) pieszojezdnia – woonerf. Na Rynku radykalnie została ograniczona ilość miejsc parkingowych do ośmiu. 

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Obok ławek znajdują się specjalne przestrzenie na wózek inwalidzki lub wózek dla dziecka. Nie ma barier w postaci krawężników. Cała przestrzeń Rynku mimo sporej różnicy terenu jest w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie miejsca postojowe przystosowane są dla osób niepełnosprawnych.

Artykuł : https://www.architekturaibiznes.pl/konkurs-wyniki/konkurs-przebudowa-centrum-miechowa,30202.html